אוקטיל מתוקסי צינמאט (פרסול MCX)

גודל אריזה
מחיר אריזה
מחיר לליטר/ק״ג
מחיר לק"ג
101
101
כמות
מחיר לפני מע"מ
101