סי. אמ .סי למזון

גודל אריזה
מחיר אריזה
מחיר לליטר/ק״ג
25 ק"ג
437.5
17.5
625
כמות
מחיר לפני מע"מ
625